Išrinkti studentų praktinės mugės nugalėtojai

2014 m. balandžio 9 d. vyko projekto „Sėkmingo verslo kelias“ studentų praktinė mugė. 45 verslo idėjų konkursų nugalėtojai, stažuočių metu įgiję verslumo žinių tarptautiniu mąstu bei patobulinę verslo planus, pristatė juos šio renginio metu.  Verslo idėjų vertinimo komisija, sudaryta iš projekto vykdytojo atstovų, projekte dalyvaujančių mentorių bei akademinės bendruomenės atstovų, ne tik  vertino idėjų originalumą, realizavimo galimybes, rinkos poreikį idėjoms bei idėjų aktualumą, tačiau taip pat teikė studentus patarimus bei siūlymus. Studentų praktinės mugės pabaigoje buvo paskelbti 2 laimėtojai, kuriems bus padedama įgyvendinti verslo planus realiai.