Stažuotė Airijos verslo įmonėse/asociacijose

2014 m. kovo 24-29 dienomis 20 verslo idėjų konkurso nugalėtojų dalyvavo stažuotėje Airijos verslo įmonėse/asociacijose. Stažuotės metu Airijos FAS modelio ekspertas teikė konsultacijas, praktinių vizitų metu vyko susitikimai su ekspertais. Taip pat buvo skaitomos paskaitos, dalyviai įgijo žinių apie inovatyvius mokymosi metodus, buvo naudojamos praktinės įmonių, įgyvendinančių FAS modelį, veiklos situacijos bei atvejai.Po stažuotės, įgiję verslumo ugdymo žinių tarptautiniu mastu, studentai patobulins savo verslo planus bei pristatys juos praktinės mugės metu.